Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych  (np. adres IP) są przez ZdrowyLink.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP nie są wykorzystywane do zbierania innych ogólnych informacji.

Zapisanie się do ZdrowyLink.pl wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.